Panarktisisme

2 – Kartprojeksjoner og mentale kart

Fordi verden er tredimensjonal (en kule), mens kart er todimensjonale (flate), vil et kart alltid være en visualisering av verden der noen forhold er korrekte og andre ikke. Det finnes en rekke ulike måter å overføre den tredimensjonale verden til én flate. De ulike metodene, projeksjonene, tar ulike hensyn og får ulike feilkilder. Et kart er altså ett blikk på verden, ikke en korrekt representasjon.

Felles for de kartprojeksjonene vi vanligvis ser, er at arktis er deformert, splittet og plasert i utkanten. Kartene gir ingen opplevelse av av dette er et område som henger sammen. Dette skyldes både valg av projeksjonsmetode, men også valg av sentrum for kartet: Tradisjonelle verdenskart har alltid Europa i sentrum, og dette speiler det eurosentriske verdenssynet som var rådende da de første kartene ble utviklet.

Måten vi representerer representere verden på, påvirker også våre mentale forestillinger om verden.

 

(alle illustrasjoner hentet fra wikipedia)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *