Arbeidet med akademiets visjon er en interaktiv prosess hvor vi tar imot folk sine innspill og bygger visjonsarbeidet på dette. Visjonene til akademiet er et folkemanifest satt sammen av innspill fra publikum og akademiets interessenter fra fjern og nær. Et “art manifesto” er en offentlig erklæring om intensjonene, motivene eller synspunktene til en kunstner eller kunstnerisk bevegelse.

Vi i Nord vil:

 • Sette dagsorden
 • Bli forstått, sett og hørt
 • Lage masse god mat og kunst
 • Vokse
 • Skape et bedre samfunn hvor likhet står sentralt og hvor det er plass til alle
 • Skape et alternativ som omfavner mangfoldet av folk og meninger
 • Bevare samhold, bry oss, og ta ansvar for mennesker som bor her
 • Gro vilt
 • Klare oss sjøl
 • Kunne være oss selv med alt som bor i oss av skapende muligheter
 • Tro på oss sjøl
 • Være i nord, midt i verden, med tilknytning til fortiden og i kontakt med alt det moderne
 • Utvikle et levedyktig samfunn
 • Danse
 • Bli respektert for vår kultur og våre språk
 • Bestemme over oss selv
 • Leve(n)
 • Ha folk i husan
 • Være mer synlig for resten av verden – vise at vi har det bra og kreativt her oppe
 • Ta vare på naturen
 • Være selvfølgelige premissleverandører for vår vei videre
 • Være sentrum for oss selv; for folk i Nord
 • Bli tatt seriøst
 • Definere vår virkelighet og hva som er viktig for oss
 • Være normal
 • Bli hørt og sett blant de som styrer landet (regjering/storting)
 • Ta tilbake makta over våres områda!
 • Ha bedre vær (klimaendring)
 • Bli sett nordfra
 • Forvalte våre egne ressurser og tegne opp framtida med utgangspunkt i egne perspektiver
 • Tas på alvor, vise hva vi kan, være en selvsagt del av resten av landet

Vi i Nord vil ikke:

 • La oss diktere
 • Dømme andre nord og ned
 • Tie problemer ihjel, men løse de taktfullt
 • Bli definert sørfra
 • Ha trange definisjoner og rammer som hemmer vår utvikling, f.eks. NPM, materialisme og økonomisme
 • Se sørover
 • Bli sett som en turistbrosjyre
 • La oss styre sørfra
 • Eksotifiseres
 • Defineres som underdanige
 • La folk sørfra (søringen) diktere oss
 • Klage
 • Gi opp
 • Bli overkjørt av “verdensmakter”
 • Ligne på noen annen region i hele landet
 • Snakke usaklig nedsettende om folk i nord. Verken i eget land i Nord – eller om folk utenfor området
 • Slutte å utvikle oss
 • Være en turistattraksjon
 • Bli oversett og betrakta som uvitende
 • La oss styre fra sør!
 • Bli fortalt hva vi skal gjøre
 • Ha gruvedrift, vindmøller og bli en landsdel hvor ressursene blir fraktet ut av landsdelen
 • Syte
 • Defineres utenfra, marginaliseres, ignoreres og eksotifiseres
 • Undervurderes og mystifiseres
 • Bli bestemt over
 • Ha ting som ødelegger naturen
 • Stagnere
 • La oss kue

Kunst i Nord skal:

 • Engasjere og provosere
 • Uttrykke seg fritt
 • Være frisk og uredd
 • Hedre de som holder ut i tøffe vilkår, og gi sjelen næring
 • Vise mangfoldet
 • Kunne blomstre ut fra et nordlig utgangspunkt i samspill med det globalt menneskelige
 • Sprenge grenser
 • Være aktuell både i nord og i verden. Ikke nødvendigvis være om nord, men fra nord, og vil jo derfor være preget av nord på den ene eller andre måten
 • Engasjere folket
 • Inspirere til bærekraft
 • Vises fram på internasjonale arenaer og speile menneskene som bor her
 • Ha like gode muligheter som ellers i landet
 • Gi uttrykk for sin livskraft
 • Berike samfunnet
 • Glede
 • Være bærekraftig
 • Få lov til å være mer verdsatt
 • Være seg selv
 • Løfte Nord ut av akademiets fordomsfulle tankemodeller
 • Utvikles i Nord. Vises til oss i Nord. Bryte ned myter om nordområder. Formidle på egne (tale-)språk + internasjonale fellesspråk
 • Huske tradisjonene
 • Styrke det moderne og det tradisjonelle Nord. Med alle dets folk
 • Være kunst av verden
 • Fremme nord-interesser og -identitet
 • Være grensesprengende og ektefølt
 • Høres og sees
 • være på egne premisser og være mangfoldig
 • Tenke og virke på tvers av profesjoner
 • Manifestere menneskets plass i nord
 • Være modig og utfordrende
 • Være risikovillig og av høy kvalitet
 • Inspirere
 • Bli stemmer som høres, både i nord og i sør
 • Være inkluderende og nyskapende

Kunst i Nord skal ikke:

 • Være kjedelig
 • Bare konsentrere seg om landsdelen og Nordkalotten. Det er mange store spørsmål som er universelle og angår også oss
 • Kvele kreativitet
 • Klage så mye sørover
 • La seg temme
 • Bekrefte myter sørfra og søke bekreftelse med utgangspunkt i kriterier og forståelsesrammer vi ikke har vært med å definere
 • Være selvsentrert
 • Styres av søknadsbevilgninger og brukes som en unnskyldning – la seg brukes av en politisk agenda
 • Være stille
 • Være nåkka masseprodusert skvip!
 • Være kopi av “søring”-kunst
 • Være parodi
 • Være ensidig og enfoldig
 • Forsvinne
 • Bare hegne om myter
 • Kopiere andre enn sine egne aktørers uttrykk
 • Gå etter trender
 • Dø ut
 • Være klisjéer
 • Kopiere
 • Eies av private aktører
 • Bli underprioritert
 • Være for bare folkene i nord
 • Behage
 • Være en sovepute
 • Gjenta seg
 • Defineres av økonomi/lønnsomhet og næringsinteresser eller turisme
 • Være misvisende og trangsynt
 • Være altfor rå – det vil frembringe dehumanisering
 • Være begrensende, men våge å se utover seg selv
 • Styres av forventninger eller fordommer
 • Ekskludere

Du er herved invitert til å delta i arbeidet med visjonen for akademiet.

https://www.royalacademy.org.uk/article/ten-game-changing-manifestos

https://www.ktpress.co.uk/feminist-art-manifestos.asp