Contrafactae – Fake News Ensemble er et nytenkende og nyskapende tidligmusikkensemble som tar musikkhistoriske fakta med en stor klype salt. Gruppen stiller spørsmål som:

  • Hvordan kunne et tenkt møte mellom kulturer ha påvirket den musikken vi kjenner i dag? 
  • Hvordan kan en kreativ virkelighetsforståelse lære oss noe nytt om vår egen kultur? 

Med en grenseløs tilnærming til historien og ringeakt for tradisjonelle grenser, presenterer 

ensemblet en musikalsk oppdagelsesreise som knytter sammen fortid med nåtid, Nord-Norge med Europa, i en virkelighet der Monteverdi drar veksler på nordnorsk folkemusikk, og gregoriansk sang veves inn i toner fra neverlur.

Ensemblets medlemmer: 

Berit Elisabeth Norbakken, sopran

Solmund Nystabakk, lutt & teorbe

Ingrid Eliassen, zinke, lur & trompet

Geir Davidsen, serpent & euphonium

Medlemmene er stipendiater og ansatte ved Musikkonservatoriet i Tromsø og er deltakere i kunstprosjektet Art VAPO – True North. Prosjektet undersøker dimensjoner av nordlighet, og forteller nye historier om nord gjennom utøvende kunst.