Nordting er en mobil folkeforsamling for Nord. Prosjektet er uløselig knyttet til kontekst – både den spesifikke institusjonelle rammen for hvert arrangement, og den politiske, historiske og samfunnsmessige rammen. Prosjektet utspiller seg på flere arenaer; i skolen, i kunstinstitusjonen, og i offentligheten/mediene. Ambisjonen med Nordting er på den ene siden å bidra til diskusjon, skape samtale, og styrke offentlig meningsbrytning – og på den andre siden å undersøke kunstens potensiale som arena for refleksjon rundt politiske spørsmål.

Gruppens medlemmer:

Amund Sjølie Sveen

Liv Hanne Haugen

Erik Stifjell