Pensumliste NNA 2020 (interaktiv – vi oppfordrer våre følgere til å legge til forslag til lesestoff i kommentarfeltet)

Litteratur om nordlighet

Hulan, Renée (2002). Northern Experience and the Myths of Canadian Culture. McGill-Queen’s University Press.

Chartier, Daniel (2018). Hva er forestillingene om det nordlige? Etiske prinsipper. Arctic Arts Summit; Imaginaire Nord. 

Attwood, Margaret (1995). Strange Things:The Malevolent North in Canadian Literature. Clarendon Press.

Hamelin, Louis-Edmond (1978). Canadian Nordicity. It’s Your North Too. Montreal: Harvest. 

Hansson, Heidi (2015). Staging the Arctic 1819–1909 and 2014. Nordlit 35.

Wærp, Henning H. (2014). Arktiske diskurser – Mennesket i Arktis. Nordlit 32, s. 147–159. 

Musikk

Bjørk (2017): Utopia (https://open.spotify.com/album/0LcLPN3pPMWxXt4YSXZvSj

Glen Gould (1967): The Idea of the North (https://www.youtube.com/watch?v=szgnGV4hOKU

Karin Rehnqvist (2000). ARKTIS ARKTIS! (https://karin-rehnqvist.se/eng/arktis-arktis/

Litteratur om frigjøringsmetodikk

Darder, Antonia (2011). A dissident voice: essays on culture, pedagogy, and power. New York: Peter Lang 

Freire, Paulo (1997). De undertryktes Pædagogikk. København: Christian Ejlers’ Forlag

Butler, Judith (2015). Notes Toward a Performative Theory of Assembly. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press

Biesta, Gert .J.J. (2014). Utdanningens vidunderlige risiko. Bergen: Fagbokforlaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *