New North Academy rommer både kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig (grunn) forskning. Kunstnerisk utviklingsarbeid har stor plass, og NNA har også et betydelig innslag av kvasi-vitenskapelig forskning på fagfeltene Nord, Nordområdebevegelse og metoder for å undersøke sted (Nord). Akademiet legger til rette både for dialog og samarbeid mellom svært ulike fagfelt og utforskingstradisjoner, og for særegne former for offentliggjøring og dokumentasjon.