Akademiet er omdreiningspunkt i et større kunstforskningsprosjekt ved Musikkonservatoriet i Tromsø: Art VAPO – True North, finansiert at Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Prosjektet har som mål å utforske Nord gjennom kunst.

New North Academy ledes av førsteamanuensis Geir Davidsen ved Musikkonservatoriet (UiT) sammen med Hilde Synnøve Blix, professor ved Musikkonservatoriet (UiT), og forsker Amund Sjølie Sveen, performancekunstner, Tromsø/Oslo. Akademiet involverer ansatte og studenter fra Musikkonservatoriet i tillegg til partnerorganisasjoner som Festspillene i Nord-Norge, Nordlysfestivalen og Nordting.