Akademiets studieportefølje er under utvikling. Studiene vil ha fokus på frigjøringsmetoder, performativitet, aktiv handling og demokrati. Teoretisk hviler akademiet på relativt grunn forskning, men med mye pasjon og ryggrad.

Mulige studier:

  • Sonorologi
  • Framsnakk av Nord
  • Panarktivisme
  • Nordområdebevegelser
  • Kontrafaktisk metode