Velkommen til New North Academy, et sted for utforskning, debatt, refleksjon og formidling av kunst og kunnskap i og om nordområdene. 

Den kanadiske forskeren Daniel Chartier refererer til «ideen om Nord» som et imaginært landskap som skaper rom for å reflektere rundt forholdet mellom stedlighet og fantasi. Fantasier om Nord har eksistert i litteratur og kunstutrykk i århundrer. Skildringer av øde landskap, nesten uten mennesker og dyr har vært rådende. Gjentakelsene av drømmeaktig bilder av et sted bortenfor menneskelig eksistens, bidrar til å sementere et narrativ om Nord som ikke nødvendigvis harmoniserer med et moderne Nord. I New North Academy er vi interessert i framtiden: hva er nord og hvordan ser og høres det nye nord ut? 

Problemstillingene vi tar for oss i akademiet handler om hvordan kan vi undersøke Nord gjennom kunstuttrykk? Vi gjør dette university-style med studieplaner, arbeidskrav, studentaktive læringsformer og handouts.