Bevegelse er ett av fellesskapets sterkeste verdier. Når kroppen beveges, beveges også sinnet og slik kan nye tanker og ideer oppstå. Studiet Nordområdebevegelsens målsetting er å skape mer bevegelse i, for, med og i retning nord. Bevegelser ovenifra har en tendens til å presse oss ned, dermed jobber vi i NOB bare med bevegelser som kommer under ifra, oppløftende og styrkende bevegelser. Gjennom dette studiet får studenten helt tydelige verktøy for å jobbe med egen bevegelse, men også kunnskap for å lære videre til andre og slik være med å løfte og styrke hele den nordlige folkehelsa. Alle bevegelsene i dette studieprogrammet er trygt forankret i lokale og regionale bevegelsesmønstrer, bevegelser vi her nord kjenner oss igjen i. Disse bevegelsene har vi nå satt sammen til et helhetlig og gjennomført studieprogram, tilrettelagt dagens nord-student.

Last ned studieplan: HNM1101HighNorthMovement

Instruksjonsvideoer/pensum