• Kontrafaktisk metode

    Kontrafaktisk historie (av latin: contra facta = i motsetning til det som skjedde) er en metode i historiefaget og fortellergrep benyttet i historiske romaner. Et kontrafaktisk spørsmål er å spørre hvordan historien ville utviklet seg dersom en historisk hendelse hadde gått annerledes. Contrafacta – Fake News Ensemble er et nytenkende og nyskapende tidligmusikkensemble som tar musikkhistoriske fakta med en stor klype salt. Gruppen stiller spørsmål som: Hvordan kunne et tenkt møte mellom kulturer ha påvirket den musikken vi kjenner i dag? Hvordan kan en kreativ virkelighetsforståelse lære oss noe nytt om vår egen kultur?  I emnet kontrafaktisk metode får vi innblikk i perspektiver og arbeidsformer som er sentrale i Fake News Ensemble sin undersøkelse av nordlighet. Ensemblet er opptatt av å  fortelle nye historier om nord gjennom utøvende kunst.

Kontrafaktisk metode

Om kontrafaktisk metode