• Framsnakking av Nord

    Denne modulen skal handle om hvor viktig det er med anerkjennelse og skryting, og hvordan vi gjennom framsnakking kan bidra til at folk, steder, institusjoner og tankesett ikke blir oversett og kimset av. Vi skal derfor også snakke om makt og avmakt.

Instructor